ข้อตกลงและเงื่อนไข

บทนำ กฏระเบียบทั่วไปของเรา Bonus789

หลักเกณฑ์เหล่านี้เป็นตัวแทนความเห็นชอบระหว่าง bonus789.net ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า เว็บไซต์ หรือ บริษัทกับผู้เล่น ลูกค้าหรือผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือเข้ามาใช้งานในส่วนต่างๆ หรือส่วนใดก็ตามของเว็บไซด์เกม BONUS789.NET ศูนย์รวมเกม คาสิโน กีฬาทุกประเภท สล็อตรวมค่าย สล็อตเว็บโบนัส แตกง่าย รวมถึงการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นต่างๆ ลงในอุปกรณ์ ตลอดจนเมื่อมีการเปิดบัญชี ลูกค้ายอมรับหลักเกณฑ์และกฏกติกาต่าง ๆ และถือว่ายอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โดยอัตโนมัติ

ข้อตกลงและเงื่อนไขกฏระเบียบทั่วไป

ฝ่ายต่าง ๆ

ข้อมูลทางเว็บไซต์ของเรา ( Bonus789 ) ได้รับอนุญาติจาก bonus789.net อย่างถูกต้อง และข้อความจากข้อกำหนดที่มีคำว่า เรา ของเรา ทางเรา หรือ เว็บไซต์ที่เกียวข้องกับ Bonus789 ซึ่งคุณได้ยินยอมในข้อตกลงที่กล่าวไว้เบื้องต้น ข้อตกลงและเงื่อนไข

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

 • Bonus789 ขอสงวนสิทธิ์ในการเลี่ยนแปลง แก้ไข อัพเดต และปรับปรุงกฏเหล่านี้ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดที่ได้จากการอัพเดต จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ที่มีการเผยแพร่บนเวบไซต์ของ https://bonus789.net ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบเงื่อนไขในปัจจุบัน ทางเราขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบกฏระเบียบและเงื่อนไข รวมถึงซอฟต์แวร์และขั้นตอนในการให้บริการของเว็บไซต์เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • Bonus789 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงเงื่อนไข ข้อกำหนดต่างๆ จากกิจกรรมพิเศษที่จะขึ้นจากเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • หากผู้เล่นไม่เห็นด้วยกับกฏการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด ผู้เล่นสามารถหยุดการใช้งานเว็บไซต์หรือปิดบัญชีได้ แต่ถ้าผู้เล่นยังคงใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตาม หลังจากที่มีการประกาศข้อบังคับใหม่ ย่อมหมายความว่าท่านผู้เล่นรับรู้และยินยอมในผลข้อยังคับนั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขข้อบังคับทางกฏหมาย

 • บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้ เนื่องจากมีบทบัญญัติของกฏหมาย ในประเทศที่ซอฟต์แวร์ของเกมตั้งอยู่ เพื่อความถูกต้องตามกฏหมาย ทางเว็บไซต์ https://bonus789.net จึงมีสิทธิ์ในการขอตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่จะสามารถยืนยันอายุของผู้เล่นได้ทุกเวลา และหากตรวจพบว่าผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า 18 ปี ทางเว็บไซต์สามารถระงับบัญชีหรือปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์ขอผู้ใช้ได้
 • ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง การพนันออนไลน์อาจเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย ผู้เล่นเข้าใจและยอมรับว่า Bonus789 ไม่สามารถให้คำแนะนำทางกฏหมาย หรือการรับประกันเกี่ยวกับความชอบด้วยกฏหมาย ให้การบริการเว็บไซต์ต่อแก่ลูกค้าได้ ผู้เล่นใช้บริการจากเว็บไซต์และใช้ดุลยพินิจของตนเอง และเสี่ยงต่อความรับผิดชอบเองรวมทั้งตัดสินใจเองว่าการใช้บริการของเว็บไซต์นั้นถูกต้องตามกฏหมายปัจจุบันในเขตอำนาจของศาลตนเองหรือไม่
 • Bonus789 ไม่ได้มีเจตนาในการให้บริการลูกค้าโดยขัดต่อกฏหมาย ที่มีการบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ ลูกค้าแสดงความยืนยันรับประกันและยินยอมที่จะใช้บริการของเว็บไซต์หรือให้ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ โดยผู้เล่นในรูปแบบที่ผิดกฏหมายหรือไม่ได้รับอนุญาติ

ข้อตกลงและเงื่อนไข การเปิดบัญชี

 • เมื่อลูกค้าต้องการที่จะเข้ามาใช้บริการกับเว็บไซต์ของเรา จำเป็นต้องเปิดบัญชีก่อน จึงจะได้รับรหัสผ่าน และสามารถเข้าใช้งานได้ในภายหลัง
 • ชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนต้องตรงกับชื่อจริงของลูกค้า บริษัทมีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารเพื่อพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าได้ทุกเมื่อ เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถให้ข้อมูลกับทางเราได้ เราอาจจะทำการะงับบัญชีของท่านไว้ชั่วคราวหรืออาจจะระงับบัญชีของท่านหากท่าไม่ทำตามกติกา
 • ลูกค้ายืนยันว่า เมื่อทำการลงทะเบียนเว็บไซต์แล้ว ลูกค้าได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวลูกค้า ครบถ้วยและเชื่อถือได้ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจมีผลต่อต่อการจำกัด การไม่ดำเนินการกับธุกรรม หรือการบิดบัญชีของคุณลูกค้า
 • หากลูกค้ามีคำถาม หรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามทาง Linesupport ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ลูกค้า 1 ท่าน สามารถเปิดบัญชีกับเว็บไซต์เราได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น ถ้ามีการเปิดบัญชีซ้ำซ้อน เมื่อทางเราตรวจสอบพบจะถือว่าบัญชีนั้นเป็นโมฆะ และปิดบัญชีทันที

ข้อตกลงและเงื่อนไข ข้อบังคับในด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระทำฉ้อโกง

 1. ก่อนที่จะเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ ลูกค้าต้องยอมรับและยินยอมว่า

– ท่านต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

– เป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกต้อง และมีสิทธิ์ในการดำเนินกาต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีแต่เพียงผู้เดียว

– ท่านได้ทราบเป็นที่เรีบร้อยแล้วว่า หากเกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียของเงินในช่วงเวลาที่ใช้บริการบนเว็บไซต์ คุณลูกค้าจะเป็นคนรับผิดชอบการสูญเสียดังกล่าวเพียงผู้เดียว หากแพ้ เสียเงิน มีกำไรหรือติดลบ ท่านไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้ทั้งสิ้น

– ท่านได้ทราบถึงกติกา กฏเกณฑ์และกระบวนการให้การบริการของเว็บไซต์แล้ว ท่านจะไม่กระทำการใดๆ ที่สร้างความเสียหายให้แก่เว็บไซต์ของเรา

 1. ในการที่ท่านยินยอมด้วยเงื่อนไข แสดงว่าท่านให้เรามีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบของที่มาจากบุคคลที่สาม เพื่อการยืนยันข้อมูลของตัวท่านเอง

ข้อกำหนดการยอมรับการวางเดิมพัน

 • เดิมพันทั้งหมดที่ทำกับเว็บไซต์ Bonus789 จะอยู่ภายใต้กติกาของเกมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปใช้ได้กับแต่ละเกมการแข่งขันและข้อตกลงนี้
 • การวางเดิมพันจะสามารถใช้ได้หากหรอกยูสเซอรเนมและรหัสผ่านถูกต้อง ภายใต้จำนวนเงินที่เพียงพอในบัญชีของคุณ
 • คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อทุกกิจกรรมและธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ดำเนินการในการทำ ภายใต้ ชื่อ เลขที่บัญชี ยูสเซอร์เนม รหัสผ่านของคุณ (หรือการรวมกันของสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด) โดยไม่คำนึงว่าธุรกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการโดยคุณเองหรือไม่
 • คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่ารายละเอียดการเดิมพันของคุณถูกต้อง เมื่อได้วางเดิมพันและการวางเดิมพันได้รับการยืนยันแล้วจากเราแล้ว การเดิมพันดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิก เรียกคืนหรือเปลี่ยนแปลงได้ และจะถือว่าเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อการวางเดิมพันของคุณ
 • การเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกในระบบของ Bonus789 และถือเป็นหลักฐานในการดำเนินธุกรรมทั้งหมด รวมถึงเวลาที่ได้มีการดำเนินธุรกรรม
 • การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าสมบูรณ์และยอมรับโดย จะถูกตัดสินใจโดย Bonus789 ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันปรากฎขึ้นที่หน้าประวัติการทำธุรกรรมของคุณ
 • การวางเดิมพันใดๆ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การตัดสินใจของ Bonus789 ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • คุณยอมรับและเห็นด้วยกับเราว่าระบบ Wap อาจจะยังไม่เสถียร ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการวางเดิมพันผิด การวางเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกด้วยระบบของเรา หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางเดิมพันของคุณ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในทันที
 • หากบริษัทตรวจพบการเดิมพันที่ผิดปกติ โดยเจตนา ฝากเพื่อรับโบนัส ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์การทำรายการ ทุกกรณี

ธรุกรรมทางบัญชี ฝาก/ถอน

 1. เงินที่คุณฝากในบัญชีของคุณ ไม่ได้มาจากกการก่ออาชญากรรม และ/หรือ ผิดกฎหมาย และ/หรือ ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง
 2. Bonus789 จะไม่ยอมรับการฝากเงินจากบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของบุคคล ญาติ คู่ครอง สามีหรือภรรยา คุณจะต้องทำการฝากเงินจากบัญชีได้ถูกลงทะเบียนด้วยชื่อของคุณเองเท่านั้น หากเราได้ค้นพบระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัยของเราว่าข้อบังคับนี้ไม่ได้ถูกกระทำตามแล้ว เงินที่ได้ชนะจากเกมทั้งหมดจะถูกยึดคืน
 3. คุณสามารถขอถอนเงินจากบัญชีของคุณเมื่อใดก็ได้ ที่ยอดเงินในบัญชีของคุณมีเพียงพอสำหรับการถอนขั้นต่ำที่เราได้กำหนดไว้
 4. คุณจะต้องแจ้งถอนเงินผ่านช่องทางเดียวกันกับที่เคยฝากเงินเข้าในบัญชี โดยข้อมูลจะต้องถูกต้องและตรงกับข้อมูลที่แจ้งลงทะเบียนไว้ก่อนหน้า
 5. จำนวนการจ่ายของเกมส์อิเล็กทรอนิกส์ จ่ายสูงสุด 200,000 บาทต่อบิล

BONUS789.NET ศูนย์รวมเกม คาสิโน กีฬาทุกประเภท สล็อตรวมค่าย สล็อตเว็บโบนัส แตกง่าย ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ระบบอัตโนมัติ ใหม่ที่ดีล่าสุด สนุกสุดขีดได้ตลอดทั้งวัน สมัครสมาชิกใหม่ รับโบนัส100% ทุกยอดฝาก มีโปรโมชั่นเยอะที่สุด ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน รับประกันเรื่องความปลอดภัย 100% เว็บของเรา Bonus789 ไม่เคยมีประวัติการโกง เป็นเว็บตรง มั่นคง เล่นง่าย ได้เงินเร็ว เปิดบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าใหม่และสมาชิกของเราทุกท่าน

หน้าแรก
สมัครสมาชิก
ล็อกอิน
ติดต่อเรา